การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระลอกใหม่
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การฉีดล้างและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง

Keep