การจำหน่ายหนังสือเรียน ด้วยบริการแบบระบบ "DRIVE THRU" ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระลอกใหม่
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้กำหนดวันจำหน่ายหนังสือเรียน ด้วยการบริการแบบระบบ 
"DRIVE THRU" ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การจำหน่ายหนังสือเรียน ด้วยบริการแบบระบบ "DRIVE THRU" ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถจำนวนผู้อ่าน 72 ครั้ง

Keep