ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2564


ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2564จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง

Keep