ประชุมผู้ปกครองและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564


ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
จัดประชุมผู้ปกครองและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและกฎระเบียบของนักกีฬาโครงการพิเศษ
และนักเรียนกลับเข้าที่พักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ St. Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมผู้ปกครองและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep