สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แนะนำแนวทาง มาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ดร.ศิวะยุทธ สิงห์ปรุ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ (Call Center ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)
ได้ให้คำแนะนำ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แนะนำแนวทาง มาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จำนวนผู้อ่าน 176 ครั้ง

Keep