การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นำโดย...คุณชื่นฤดี  ปุตะเขียว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คุณจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคุณสมพิศ  แย้มจอหอ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จากคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

Keep