กิจกรรมเคารพธงชาติ ในสถานการณ์ COVID-19


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ปรับกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยจัดให้นักเรียนเข้าแถวที่โต๊ะในห้องเรียน และมีการเว้นระยะห่าง
ตามมาตรการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรมเคารพธงชาติ ในสถานการณ์ COVID-19จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep