การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นำโดย...คุณชื่นฤดี ปุตะเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คุณจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคุณสมพิศ แย้มจอหอ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 237 ครั้ง

Keep