ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย


ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ร่วมกับงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะ บริเวณโรงเรียน  อาคารเรียน และหอพักนักเรียนประจำ 
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายจำนวนผู้อ่าน 128 ครั้ง

Keep