ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นำโดย ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะภราดา คณะครู และพนักงาน
เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ CentralPlaza Nakhonratchasima


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง

Keep