คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา


ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ ภราพัชรปกรณ์  ลังบุบผา พร้อมผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนครู
เข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ สังฆมณฑลนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวนผู้อ่าน 174 ครั้ง

Keep