ตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา รับการตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2564
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ St. Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2564จำนวนผู้อ่าน 147 ครั้ง

Keep