พิธีสดุดีถวายเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ


ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ  คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนครู พนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ร่วมวจนพิธีกรรมเนื่องในวันสมโภชแม่พระอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติยกขึ้นสู่สวรรค์ท้งกายและวิญญาณ
โดย...คุณพ่อพัฒนะชัย   อินทิรถ  รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เป็นประธานในการประกอบวจนพิธีกรรม
ในวันจันทร์ที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.2564  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีสดุดีถวายเกียรติแม่พระอัสสัมชัญจำนวนผู้อ่าน 125 ครั้ง

Keep