สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญฯ ปันสุขให้กับพนักงาน


สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา
โดย  คุณสายัณห์ โกลาตี  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา พร้อมด้วย ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี  และคณะกรรมการสมาคมฯ
ได้มอบถุงปันสุขให้กับพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญฯ ปันสุขให้กับพนักงานจำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง

Keep