อัสสัมชัญปันสุข สู่ชุมชนเซนต์เมรี่


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นำโดย ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการ  ภราดา ดร.ศิริชัย  ฟอนซีกา คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้แทนครู นักเรียน พนักงาน
ร่วมด้วย สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ได้จัดกิจกรรม 
"อัสสัมชัญปันสุข สู่ชุมชนเซนต์เมรี่" เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ชุมชนเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

อัสสัมชัญปันสุข สู่ชุมชนเซนต์เมรี่จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง

Keep