การมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยระบบ "DRIVE THRU"


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้ปกครองของนักเรียน และเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
พร้อมมอบนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ในการนี้โรงเรียนดำเนินการด้วยระบบ "DRIVE THRU" ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในโอกาสนี้ ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการ  ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 
ให้การต้อนรับ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ  ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียน และสอบถามผู้ปกครองในกระบวนการการรับเงินช่วยเหลือ
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยระบบ "DRIVE THRU"จำนวนผู้อ่าน 105 ครั้ง

Keep