กิจกรรม IELTS Orientation Online ผ่านระบบ Zoom Application


 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีนโยบายเน้นจัดการศึกษาเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล โดยนักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ในด้านภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากล
ไม่ว่าจะเป็น Cambridge English Qualification  หรือ IELTS (International English Language Testing Systems)
          งานศูนย์ภาษา ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม IELTS Orientation Online ผ่านระบบ Zoom Application ร่วมกับหน่วยงาน IDP IELTS
โดย คุณกนกพงศ์ บุษยดิลก (คุณนิก) IELTS Business Development Officer, Bangkok office เป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เพื่อให้นักเรียนมี ความรู้ ความเข้าใจและมีพร้อมสำหรับการทดสอบIELTS ในด้านรูปแบบการทดสอบ ลักษณะข้อสอบ การลงทะเบียน สถานที่สอบ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 15.00-16.30 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรม IELTS Online Orientation ผ่านระบบ Zoom Applicationจำนวนผู้อ่าน 113 ครั้ง

Keep