สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา มอบข้าวสารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่คณะครู


สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นผู้แทน สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นำข้าวสารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และคณะครู เพื่อช่วยเหลือครูที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ในโอกาสนี้ ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการ  ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแสดงความยินดีต่อ พลโทสวราชย์  แสงผล ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา รุ่นที่ 11
 
ทั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา โดย คุณสายัณห์  โกลาตี แสดงความยินดีต่อ ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการ  ที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก)
และต้อนรับ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ St.Joseph Meeting Room อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา มอบข้าวสารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่คณะครูจำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง

Keep