การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 3 (AZ)


คณะครู และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 3 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 
ตามประกาศแจ้งของทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน เพิ่มความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ CentralPlaza Nakhonratchasima


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 3 (AZ)จำนวนผู้อ่าน 112 ครั้ง

Keep