พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม คุณพ่อมีคาแอลเฉลียว วาปีกัง


ภราดาอนุชา การุณย์ภรต และตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม คุณพ่อมีคาแอลเฉลียว วาปีกัง
ในวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ วัดมารียสมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม คุณพ่อมีคาแอลเฉลียว วาปีกังจำนวนผู้อ่าน 99 ครั้ง

Keep