ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท รักษาความปลอดภัยไอยรา ซิเคียวริคอร์


ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ  บริษัท รักษาความปลอดภัยไอยรา ซิเคียวริคอร์
เพื่อเน้นย้ำมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา  2564
ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ St.Joseph Meeting Room อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ  บริษัท รักษาความปลอดภัยไอยรา ซิเคียวริคอร์จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง

Keep