รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี


นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อย่างมั่นใจ
ควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564  ณ  เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปีจำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง

Keep