สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564


 สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วันพุธที่  20 ตุลาคม 2564
• ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดนครราชสีมา ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม
• ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตัดน้ำ ตัดไฟ เพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว และได้อพยพคณะภราดา ครู นักเรียน และพนักงาน ที่พักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียนออกมาเพื่อความปลอดภัย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564จำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง

Keep