สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2564


สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2564

▶️ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
     • ปริมาณน้ำลดลงเพียงเล็กน้อย
     • เวลา 13.30 น. คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ประชุมหารือ และวางแผนการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม

▶️ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
    • ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าไปทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ได้แก่
       - โรงยิมเนเซียมซีเมออน ห้องอาหารนักกีฬาโครงการพิเศษ
       - สนามแบดมินตัน
       - อาคารสัพพัญญู ห้องเก็บอุปกรณ์ฝ่ายกิจกรรม ห้องลูกเสือ ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องหลักสูตร และวัดผล ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องประกันคุณภาพ
       - หอพักหญิง St. Anna ห้องสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องน้ำ
       - อาคารสิรินธร โรงอาหาร มินิมาร์ท
       - อาคารอาแลงวังการ์แวร์ ห้อง English Program
       - บ้านพักภราดา

▶️ วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564
    • ปริมาณน้ำลดลงมากขึ้น คณะภราดา คณะครู และพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงานในแต่ละอาคารที่มีน้ำท่วมขัง

ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานในสถานการณ์อุทกภัย


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2564จำนวนผู้อ่าน 93 ครั้ง

Keep