ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มาเยี่ยม ให้กำลังใจ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญฯ


นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มาเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะภราดา คณะครู และพนักงาน ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โดย ภราดาศุกฤกษ์   สิงหพันธ์  รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ชูเกียรติ  ไชยทวีวิวัฒน์กุล  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และ ดร.ยุภาพร  เทพสุริยานนท์  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย ให้การต้อนรับ
ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้มาเยี่ยม ให้กำลังใจ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญฯจำนวนผู้อ่าน 95 ครั้ง

Keep