พิธีขอพรแม่พระอัสสัมชัญ ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญฯ เปิดภาคเรียน


คณะภราดา คณะครู และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมพิธีขอพรแม่พระอัสสัมชัญ ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญฯ จะเปิดภาคเรียน
ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน ในโอกาสนี้ คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สวนแม่พระ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีขอพรแม่พระอัสสัมชัญ ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญฯ เปิดภาคเรียนจำนวนผู้อ่าน 118 ครั้ง

Keep