การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย


ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ทั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้นักเรียนเข้ารับการตรวจโควิด - 19 ทุกคน ด้วยการตรวจ Saliva Test Kit (ตรวจด้วยน้ำลาย)
โดยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับโดยหน่วยบริการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การตรวจโควิด - 19 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยจำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง

Keep