การเปิดเรียน ของนักเรียนระดับปฐมวัย ภายใต้มาตรการการ "ACN Sandbox Safety Zone"


บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ของนักเรียนระดับปฐมวัย ภายใต้มาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ด้วยมาตรการ "ACN Sandbox Safety Zone" 6 มาตรการหลัก DMHT-RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การเปิดเรียน ของนักเรียนระดับปฐมวัย ภายใต้มาตรการการ "ACN Sandbox Safety Zone"จำนวนผู้อ่าน 125 ครั้ง

Keep