ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2564


ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ  คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2564
ในการนี้ สมาคมผู้ปกครองฯ ได้ให้การต้อนรับ ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ และ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา ย้ายมาประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2564จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง

Keep