พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901 - 2021


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย ปี ค.ศ. 1901 - 2021
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู ขอบคุณ ภราดาผู้บุกเบิก ผู้อุทิศตน ผู้เสียสละ ให้การอบรมแก่เยาวชนไทย เป็นระยะเวลา 120 ปี
โรงเรียนอัสสัมชัญฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง และสร้างรูปปั้นพระนางมารีอาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเข้ามาทำงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย ครบ 120 ปี
เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและคุ้มครองปกปักษ์รักษาคณะภราดา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เข้ามาเยือน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา  เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม และเสกป้ายหน้าโรงเรียนและรูปแม่พระของโรงเรียน
ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์  ประธานมูลนิธิคณะเซนต์เบรียลแห่งประเทศไทย กล่าวของคุณ และมอบของที่ระลึก แก่ประธาน
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 120 ปี แห่งการเข้ามาทำงานของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย 1901 - 2021จำนวนผู้อ่าน 165 ครั้ง

Keep