พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีแต่งตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน ประธานสี รองประธานสี และคณะกรรมการนักเรียน


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โดย บาทหลวงอัครเดช  วงศ์อนันต์  อธิการสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในการประกอบวจนพิธีกรรม พิธีเสกเข็ม
และพิธีแต่งตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน ประธานสี รองประธานสี และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
M4 Pin Granting, Student Council, and Leaders of the Colored Sporting Teams Appointment Coremony
ในการนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียน
ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ หอประชุมอาเวมารีอา อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พิธีแต่งตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน ประธานสี รองประธานสี และคณะกรรมการนักเรียนจำนวนผู้อ่าน 110 ครั้ง

Keep