สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดา


คุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ อธิการสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา คุณพ่อพัฒนะชัย อินทิรถ คุณพ่อวิชญะ ประทุมมา คุณพ่อพรสิทธิ์ ประทุมปี คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง
คุณพ่อมนัสชัย ประทุมปี พร้อมด้วยสามเณรบ้านเณรกลาง ร่วมทำพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ให้แก่คณะภราดา
ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ บ้านพักภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สามเณรบ้านเณรกลางฯ ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ คณะภราดาจำนวนผู้อ่าน 156 ครั้ง

Keep