ส่งความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ พระสังฆราช ยอแซฟ ชุศักดิ์ สิริสุทธิ์ และอธิการิณีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่


ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ได้ส่งมอบความสุข ในเทศกาลคริสต์มาส 2021 และสวัสดีปีใหม่ 2022
แด่...พระสังฆราช ยอแซฟ ชุศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา และอธิการิณีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่
ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ส่งความสุข เทศกาลคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ พระสังฆราช ยอแซฟ ชุศักดิ์ สิริสุทธิ์ และอธิการิณีโรงพยาบาลเซนต์เมรี่จำนวนผู้อ่าน 88 ครั้ง

Keep