นักเรียนระดับปฐมวัย และ English Program ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)


ด้วยสถานการณ์ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนในหลายพื้นที่ ประกอบกับพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธ์โอมิครอน
เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โรงเรียนฯ จึงร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)
ให้กับคณะครู พนักงาน นักเรียนระดับปฐมวัย และ English Program ทุกคน
​ทางโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตัวเองของนักเรียน 

ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

นักเรียนระดับปฐมวัย และ English Program ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)จำนวนผู้อ่าน 85 ครั้ง

Keep