ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการร่วมประขุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 จ.นครราชสีมา


                                                ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนโรงเรียนเอกชนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                                                                             โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา นายปริญญา จุฑาสงฆ์ เป็นประธานในการประชุม 
                                                                       เพื่อพิจารณาจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  
                                                                                  ณ ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31  จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565  เวลา 09.30 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 84 ครั้ง

Keep