นักเรียนระดับประถมฯ และ มัธยมฯ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)


ด้วยสถานการณ์ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนในหลายพื้นที่ ประกอบกับพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธ์โอมิครอน
เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โรงเรียนฯ จึงร่วมมือกับ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)
ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ทุกคน
​ทางโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตัวเองของนักเรียน 
ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

นักเรียนระดับประถมฯ และ มัธยมฯ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK)จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep