ให้บริการสถานที่จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ให้บริการสถานที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2563
โดย  ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์  รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี
ในการนี้ ครูและบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ให้บริการสถานที่จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2563จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง

Keep