พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU การศึกษาต่อและการให้ทุนการศึกษา(พิเศษ)


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เป็นประธานอำนวยการ
ร่วมด้วยภราดา ดร. สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา, ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา,
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ / หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ,
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ได้ร่วมลงนามข้อตกลง การศึกษาต่อและการให้ทุนการศึกษา(พิเศษ) ระหว่าง International Business School, Beijing Foreign Studies University (IBS.BFSU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ International Management Institute Switzerland (IMI) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30-16.20 น. ณ ห้องประชุม Multipurpose อาคารทรินิตี้ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU การศึกษาต่อและการให้ทุนการศึกษา(พิเศษ)จำนวนผู้อ่าน 93 ครั้ง

Keep