ภาพบรรยากาศการจับรางวัล ACN Christmas Fair 2021


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ทำการจับรางวัลผ่านช่องทาง Facebook Live จากกิจกรรม ACN Christmas Fair 2021  "The Splendor of Christmas" The Season of Giving.
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดย ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์  ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมจับรางวัลให้กับผู้โชคดี
ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

หมายเหตุ  :  ผู้โชคดีติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ห้องธุรการ - การเงิน อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันทำการเท่านั้น)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ภาพบรรยากาศการจับรางวัล ACN Christmas Fair 2021จำนวนผู้อ่าน 136 ครั้ง

Keep