การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 15.00 น.
ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565จำนวนผู้อ่าน 112 ครั้ง

Keep