ประชุมครู ประจำเดือน ปีการศึกษา 2564


ภราดา ดร.สอาด   วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ปีการศึกษา 2564
พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม - มกราคม
ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ณ  St.Louis Marie Hall ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมครู ประจำเดือน ปีการศึกษา 2564จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง

Keep