การฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี


นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาส้ม สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ซึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับวัคซีน ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับวัคซีน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ  เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปีจำนวนผู้อ่าน 109 ครั้ง

Keep