พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักพิมพ์เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Cambridge Assessment English – Authorized Platinum Centre และ IDP Education Services


งานศูนย์ภาษา สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา
โดยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักพิมพ์เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Cambridge Assessment English – Authorized Platinum Centre และ IDP Education Services
โดย ภราดา ดร. สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คุณศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ฝ่ายไทย) Associate Professor Yang Hairong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ฝ่ายจีน) คุณนารีรัตน์ รัถยาสุข IDP IELTS Manager คุณเชษฐ์ โต๊ะสงวนพันธ์ Normington Exam Center Manager
คุณภัครดา พรหมพฤกษ์ ELT Manager, Cambridge University Press Thailand ได้ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักพิมพ์เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Cambridge Assessment English – Authorized Platinum Centre และ IDP Education Servicesจำนวนผู้อ่าน 168 ครั้ง

Keep