ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 39 ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 Portfolio


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 39 ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS65 รอบ 1 Protfolio


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 39 ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 Portfolioจำนวนผู้อ่าน 135 ครั้ง

Keep