พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)


ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยร่วมมือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
และเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการจัดสรรโควตาการศึกษาต่อ และจัดทุนการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โดยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาอัสสัมชัญ
โดย ภราดา ดร. สอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ นายทะเบียนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ St.Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง

Keep