การฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)


นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาส้ม สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ณ  เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)จำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง

Keep