พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอแซฟ


ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ ผู้แทนที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และครู
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสมโภชนักบุญยอแซฟ และฉลองศาสนนามยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดมารียสมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอแซฟจำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep