ทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล HSK และ YCT


งานศูนย์ภาษา สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล HSK และ YCT เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของผู้เรียนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
ที่ใช้วัดระดับในความเชี่ยวชาญด้านภาษา
ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐานสากล YCT และ HSKจำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง

Keep