พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 39 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธี "มอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 39" ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
และมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับนักเรียนที่ศึกษาในสถาบัน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย...ภราดา ดร.สอาด  วงศาเจริญภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 39 ปีการศึกษา 2564จำนวนผู้อ่าน 156 ครั้ง

Keep