คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา


ภราดาวิทยา   เทพกอม  ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา  ผู้จัดการ  ภราดาคมสันต์  หมูนคำ  รองผู้อำนวนการ พร้อมผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนครู
เข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ สังฆมณฑลนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาจำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง

Keep